Almen info

Bopæl
For at erhverve og opretholde en have i Hf. Rørmosen SKAL man have folkeregisteradresse i Roskilde kommune. Der må overnattes i kolonihaven fra
den 1. april til 31. oktober. Derudover i kortere ferier og weekends. Der må ikke overnattes i daghaver.
Adresseændring
Ved adresseændring, husk at give formanden besked om din nye adresse.
Haveleje
Havelejen betales 1 gang årligt. Opkrævningen udsendes umiddelbart efter
generalforsamlingen i februar og er gældende tilbagevirkende fra den 1. januar til 31. december.
Love og regler
Alle havelejere har fået et lov og regelsæt udleveret. Du er pligtig til at holde dig ajour med samt efterleve foreningens vedtægter. Er der noget, du 
er i tvivl om, så kontakt bestyrelsen.
Nybyg- ombyg- tilbyg
Skal du bygge om, bygge til eller på anden måde ændre det bestående, skal der altid ansøges om byggetilladelse, og den skal være godkendt, inden nogen form
for byggeri påbegyndes.
Vurdering
Før evt. handel er haven og bygninger vurderet og prissat af bestyrelsen. Vurderingsskemaet har evt. ny haveejer krav på at se. Der må max. bebygges med (kolonihaver/60 m²) – der kan søges via bestyrelsen om ekstra 10 m² (daghaver/10 m²) bygninger inkl. overdækkede terrasser, herudover drivhus på max. 10 m². Alle bygninger skal holdes med 2 m’s afstand fra skel. I kolonihaver kan åben carport med en maksimal højde på 2,4 m dog tillades opført i naboskel (indgår i bebyggelsesareal).
Ved evt. køb
Alder, kvalitet og værdi osv. må man selv afgøre evt. i forbindelse med en fagmand. Prissætningen er en vurderingssag (vurderingsprisen er baseret på haven m. beplantning, bygninger, installation samt nagelfast inventar). Herudover er der eventuelt løsøre, som man selv må afgøre, om man vil have med og derfor betale for.
Gæld i haven
Bestyrelsen undersøger altid, om der er gæld i haven inden haven overdrages til ny køber.
Stophane
Sørg for at vide, hvor stophanen til din vandtilførsel er. Mange har stophanen ude i vejen, så sørg for at have dit på det tørre. Hvis der sker en skade, skal du selv betale. 
Dette gælder ikke for daghaverne, da der er fælles stophane. Se hvad du skal gøre her, Stophane
Forsikringer
Foreningen har tegnet kombineret erhvervs- og ulykkesforsikring dækkende fællesdage. 
Havehusforsikring
Alle havehuse over 4 m² samt huse med elinstallation eller anden opvarmningsmulighed, skal som minimum være brandforsikrede.
Kloakering
Vi skal ikke forvente kloakering lige med det samme. Der er planer om kloakering i kommunens spildevandsplan 2022-2027.
Grønt affald
I perioden 1. april til 31. oktober kan komposterbart affald lægges på p-pladsen ved foreningshuset.
Rottesikring
Alle huse skal være rottesikret. Dette gælder både dag- og kolonihavehuse samt udhuse m.m.
Fælles arbejdsdag
Alle haveejere er pligtige til at deltage i fælles “arbejdsdag”, som altid lægges på en søndag mellem kl. 9 – 12. Arbejdsdagene bliver fordelt i sæsonen, og man deltager i mindre grupper. Passer den tildelte dag ikke ind i din kalender, kan den selvfølgelig ændres.
Herudover siger vi aldrig nej til en hjælpende hånd, eftersom haveforeningen udelukkende drives af frivillig arbejdskraft.