Velkommen til Hf. Rørmosens hjemmeside

Menu
Opdateret 22. februar 2018
2018 Ny affaldsordning i 2018, se under affaldscontainere i linket til venstre for nærmere oplysninger.
Sommerfest 2018
Afholdes lørdag den 18. august – nærmere følger når sæson er startet.
Leje af foreningshus og Rørhatten
Lejekontrakt kan ses her

Bebyggelse i Hf. Rørmosen:
Kontakt formanden for nærmere oplysninger, såfremt du ønsker at søge dispensation fra Lokalplan 268.
Se krav til ansøgning under vedtægter etc. i linket ude til venstre.
Korrespondance med vore medlemmer
Fremover vil al korrespondance kun foregå via mail, kun de få uden mailadresse vil få tilsendt i papirform.

Ventelister
Der er lukket for oprettelse på venteliste, da vi har mange på venteliste, og sjældent noget til salg.
Foreningen har oprettet ventelister på haver jf. Folketingets lov nr. 645 af 12.06.2013. Det er kun tilladt at sælge til familie i direkte linje ellers skal ventelister benyttes. Loven kan ses her

Kriteriet for opskrivning på venteliste kan ses her  – bemærk nye regler pr. 15. nov. 2016.
Vejkode til foreningen
Koden er 2815 plus havenummer. Skal bruges i tilfælde af nødopkald til bl.a. 112. Skilte er opsat.
Aftale med bestyrelsen
Har du brug for en aftale: mail til formand@rormosen.dk eller ring onsdag mellem 19-20 til formanden.
  Beskæring/fældning i beplantningsbælterne
Såfremt du har ønsker ang. beskæring/fældning i beplantningsbælterne. 
Kontakt Knud Sørensen i bestyrelsen. Det er suverænt kommunen der afgør hvor og hvordan der skal beskæres/fældes, men vi kan komme med ønsker. Det tager Knud sig af.
Husk nu – max. 20 km/t i kolonien – pas på børnene og andre – sænk farten.
Adresse
Husk at meddele foreningen din nye adresse, hvis du flytter.
  E-mail adresse
Send venligst din e-mail adresse til formanden, vi mangler stadig nogle få.