Velkommen til Hf. Rørmosens hjemmeside

Menu
Opdateret 19. september 2016
Næste fællesdag er 9. oktober, check om du skal møde under fællesdage. Dagen ledes af Knud. De nye vedtægter for 2016 kan afhentes på alle fællesdage, husk venligst at krydse dig af på listen, når du har modtaget dit eksemplar.
nyt_gul Affald
Det er ikke tilladt bare at smide affald ved Lindegården, bag have 61 – stop nu med at lave bunker, vi ved det kommer fra vores daghaver.

Bebyggelse i Hf. Rørmosen:
Kontakt formanden for nærmere oplysninger, såfremt du ønsker at søge dispensation fra Lokalplan 268.
Se krav til ansøgning under vedtægter etc. i linket ude til venstre.
Korrespondance med vore medlemmer
Fremover vil al korrespondance kun foregå via mail, kun de få uden mailadresse vil få tilsendt i papirform.

Ventelister
Det er ikke længere muligt at komme på venteliste i Hf. Rørmosen. Vi meddeler her på siden når der bliver åbnet igen.
Foreningen har oprettet ventelister på haver jf. Folketingets lov nr. 645 af 12.06.2013. Det er kun tilladt at sælge til familie i direkte linje ellers skal ventelister benyttes. Loven kan ses her

Kriteriet for opskrivning på venteliste kan ses her
Vejkode til foreningen
Koden er 2815 plus havenummer. Skal bruges i tilfælde af nødopkald til bl.a. 112. Skilte er opsat.
Aftale med bestyrelsen
Har du brug for en aftale: mail til formand@rormosen.dk eller ring onsdag mellem 19-20 til formanden.
  Beskæring/fældning i beplantningsbælterne
Såfremt du ønsker at beskære/fælde. 
Kontakt Knud Sørensen i bestyrelsen.
Husk nu – max. 20 km/t i kolonien – pas på børnene og andre – sænk farten.
Adresse
Husk at meddele foreningen din nye adresse, hvis du flytter.
  E-mail adresse
Send venligst din e-mail adresse til formanden, vi mangler stadig nogle få.