Velkommen til Hf. Rørmosens hjemmeside

  Opdateret 10. november 2022
2023 Ordinær generalforsamling afholdes den 9. feb. kl. 18 i Boligselskabet Sjællands, beboerhus Rørmosen 71B
Nærmere følger i januar, husk at evt. forslag skal være formanden i hænde senest 10. jan. 2023.
Reviderede vedtægter kan ses under vedtægter.
Hjertestarter: Nærmeste findes på endevæg på Boligselskabet Sjællands beboerhus, Rørmosen 71B.
Vedtægter for Hf. Rørmosen 2021 kan ses under vedtægter, revideret jf. KRM 2021.
Leje af foreningshus og Rørhatten25
Lejekontrakt kan ses her

Bebyggelse i Hf. Rørmosen:
Kontakt formanden for nærmere oplysninger, såfremt du ønsker at søge dispensation fra Lokalplan 268.
Se krav til ansøgning under vedtægter etc. i linket ude til venstre.
Korrespondance med vore medlemmer
Fremover vil al korrespondance kun foregå via mail, kun de få uden mailadresse vil få tilsendt i papirform.


Ventelister
Der er lukket for oprettelse på venteliste, da vi har mange på venteliste, og sjældent noget til salg. Foreningen har oprettet ventelister på haver jf. Folketingets lov nr. 645 af 12. juni 2013, som du kan se her. Det er kun tilladt at sælge til familie i direkte linje ellers skal ventelister benyttes. Kriteriet for opskrivning på venteliste kan ses her – bemærk nye regler pr. 15. juni 2021. 

Vejkode til foreningen
Koden er 2815 plus havenummer. Skal bruges i tilfælde af nødopkald til bl.a. 112.
Aftale med bestyrelsen
Har du brug for en aftale: mail til formand@rormosen.dk eller ring onsdag mellem 19-20 til formanden.

  Beskæring/fældning i beplantningsbælterne
Såfremt du har ønsker ang. beskæring/fældning i beplantningsbælterne. 
Kontakt Knud Sørensen i bestyrelsen. Det er suverænt kommunen der afgør hvor og hvordan der skal beskæres/fældes, men vi kan komme med ønsker. Det tager Knud sig af.
Husk nu – max. 20 km/t i kolonien – pas på børnene og andre – sænk farten.
Adresse
Husk at meddele foreningen din nye adresse, hvis du flytter.
  E-mail adresse
Send venligst din e-mail adresse til formanden, vi mangler stadig nogle få.

07:19:01