Velkommen til Hf. Rørmosens hjemmeside

Menu
Opdateret 23. april 2017
  Fællesdag
Næste fællesdag er 21. maj. Dagen ledes af Lene.
Samletank
Der gives ikke tilladelse fra bestyrelsen til samletank, såfremt lejer har entreret med Lica Miljø. Referat kan ses her
Fræsning
Skal du have fræset i haven – se her
Sommerfest 2017
Afholdes 10. juni i pavillon/telt, invitationer er udsendt af vores aktivitetsudvalg.
Foreningshus
Hvis du undrer dig over at hækken langs foreningshuset (ud mod asfaltvejen) er fjernet, så skyldes det, at det er der vi laver plads til 8 rullecontainere, som vi får i april/maj 2018. At sørge for pladsen og fliser er foreningens job.
Leje af foreningshus og Rørhatten
Lejekontrakt kan ses her

Bebyggelse i Hf. Rørmosen:
Kontakt formanden for nærmere oplysninger, såfremt du ønsker at søge dispensation fra Lokalplan 268.
Se krav til ansøgning under vedtægter etc. i linket ude til venstre.
Korrespondance med vore medlemmer
Fremover vil al korrespondance kun foregå via mail, kun de få uden mailadresse vil få tilsendt i papirform.

Ventelister
Der er lukket for oprettelse på venteliste, da vi har mange på venteliste, og sjældent noget til salg.
Foreningen har oprettet ventelister på haver jf. Folketingets lov nr. 645 af 12.06.2013. Det er kun tilladt at sælge til familie i direkte linje ellers skal ventelister benyttes. Loven kan ses her

Kriteriet for opskrivning på venteliste kan ses her – bemærk nye regler pr. 15. nov. 2016.
Vejkode til foreningen
Koden er 2815 plus havenummer. Skal bruges i tilfælde af nødopkald til bl.a. 112. Skilte er opsat.
Aftale med bestyrelsen
Har du brug for en aftale: mail til formand@rormosen.dk eller ring onsdag mellem 19-20 til formanden.
  Beskæring/fældning i beplantningsbælterne
Såfremt du ønsker at beskære/fælde. 
Kontakt Knud Sørensen i bestyrelsen.
Husk nu – max. 20 km/t i kolonien – pas på børnene og andre – sænk farten.
Adresse
Husk at meddele foreningen din nye adresse, hvis du flytter.
  E-mail adresse
Send venligst din e-mail adresse til formanden, vi mangler stadig nogle få.