Køb og salg info

Vurdering, køb og salg…  Der skal altid bestilles tid hertil.
Kontakt formand eller kasserer, hvis du har behov for en aftale.
Vurdering
Før køb er haven og bygninger vurderet og prissat af bestyrelsen. Vurderingen er gældende et år fra den dato, hvor vurderingen er foretaget.

Taksten for vurderingen er fastsat af Roskilde Haveselskab. Vurderingsgebyret er kr. 1.500,- for koloniihaver, kr. 750,- for daghaver. Vurderingsskemaet har evt. ny køber krav på at se. Der må max. bebygges med (kolonihaver/60 m²), der kan ansøges om dispensation således at byggeri kommer op på 70 m² (ansøges hos Byggesag via bestyrelsen) samt (daghaver/10 m²) bygninger inkl. overdækkede terrasser, herudover drivhus på max. 10 m². Alt holdes med 2 m afstand fra skel.
Ved evt. køb
Alder/kvalitet osv. må man selv afgøre evt. i forbindelse med en fagmand. Prissætningen er en vurderingssag (vurderingsprisen er baseret på haven m. beplantning, bygninger, installation samt nagelfast inventar). Herudover er der eventuel løsøre, som man selv må afgøre, om man vil have med og derfor betale for.
Køb og salg
Al handel med foreningens haver skal foregå gennem bestyrelsen. Bestyrelsen skal henholdsvis godkende ny havelejer samt handelsprisen. Ingen have må sælges høje
re end vurderingen. For at erhverve og opretholde en have i Hf. Rørmosen SKAL man have folkeregister adresse i Roskilde kommune.
Alle lejere i kolonien skal være medlemmer af foreningen og betaler ved indmeldelse et indmeldelsesgebyr fastsat af Roskilde Haveselskab på kr. 500,-.
Medlemmerne forpligter sig til ved indmeldelsen at overholde de love og bestemmelser, der er gældende for foreningen og for Roskilde Haveselskab.
Gæld i haven
Bestyrelsen undersøger altid, om der er gæld i haven inden haven overdrages til ny køber.
Venteliste
Foreningen har oprettet venteliste for interesserede købere. Kontakt formanden for nærmere information via mail.