Kloak & toilet

Kloakering
Byrådet har haft kloakering for kolonihaverne i Roskilde oppe og vende. Men riget fattes penge,  så udsigterne er lange. Vi skal ikke forvente at emnet kloakering for kolonihaver bliver taget  op i kommunalt regi foreløbig.

Roskilde Kommune

Information fra Roskilde Kommune
Spildevandsløsninger
Som myndighedsafdeling på spildevandsområdet er det Miljø og Byggesag, der i henhold til miljølovgivningen skal tage stilling og give tilladelse til bortskaffelsen af spildevand produceret på den enkelte havelod.
For bestående huse – hertil regnes nu haver i H/F Rørmosen på grundene 1-23 samt 31-66, vil etablering af vandskyllende toilet udløse krav om, at det på parcellen/i haven producerede spildevand skal opsamles i en samletank. Der skal søges om tilladelse til etablering i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler.
For nye huse – hertil regnes bebyggelser på grundene 24-30 i H/F Rørmosen, skal alt spildevand opsamles i samletank. Der skal søges om tilladelse til etablering i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler.
Der kan ikke søges om eller opnås tilladelser til etablering af faskiner eller andre former for nedsivningsanlæg for bortskaffelse af det på parcellen/grunden producerede spildevand fra nye huse, hertil regnes bebyggelser på grundene 24-30 i H/F Rørmosen.
Bestemmelsen indebærer, hvis et eksisterende hus nedrives, og der opføres en ny bebyggelse i en eksisterende have, skal spildevandsbortskaffelsen i pågældende have ændres til samletank.


Samletankløsningen er den eneste, der gives tilladelse til.

Før nedgravning og installation af samletank, skal du have haveforeningens godkendelse, som medsendes ansøgningen til kommunen.

Lort

 

 

 

 

 

 

Kloak og toilet