Affaldsdage

Køkkencontainere 2022
Restaffald og madaffaldscontainer samt metal containere står ved foreningshuset.
Papcontainer, papir og glas står på p-pladsen
Nye containere til plast og textil kommer i april sammen med miljøskab. 
Bunker til komposterbart haveaffald og hækafklip 2022
Indtil videre kan man lægge ovennævnte på p-pladsen modsat containere, så får vi afhentet når der er et læs.