Affaldsdage

Affaldscontainere 2024
Restaffald og madaffaldscontainer samt metal containere står ved foreningshuset.
Papcontainer, papir og glas står på p-pladsen
Plast og tekstil samt miljøskab, står også på p-pladsen
Bunker til komposterbart haveaffald og hækafklip 2024
Indtil videre kan man lægge ovennævnte på p-pladsen modsat containere, så får vi afhentet når der er et læs. 
Gælder i sæson – periode 1. april til 31. oktober 2023.