Affaldsdage

Menu
Køkkencontainere 2020
Restaffald og madaffaldscontainer samt metal containere står ved foreningshuset.
Papcontainer står på p-pladsen
Kuber til papir og glas står på p-pladsen
Bunker til komposterbart haveaffald 2020
Den 23. og 24. maj vil der være bunker til haveaffald ud for nr. 46, samt ved rundkørsel ud for nr. 5. Der må som tidligere kun lægges komposterbart haveaffald (ingen jord og sten/fliser). Sække skal tømmes.
Bunker til hækafklip 2020
Den 12. og 13. september vil der være bunke til hækafklip ud for nr. 46, samt ved rundkørsel ud for nr. 5. Sække skal tømmes.
Det er kun tilladt at komme med affald på dagene mellem kl. 10.00-12.00. Smider du noget i bunkerne på andet tidspunkt, vil du få regningen for afhentning af affald.
Der må ikke henstilles noget ved siden af bunkerne, dette vil blive betragtet som mislighold.
Affaldsvagten består af Pia have 46,  Birger have 51, Martin have 87 samt Jesper have 4. De har derfor fællesarbejde disse dage.