Affaldsdage

Menu
Køkkencontainere 2021
Restaffald og madaffaldscontainer samt metal containere står ved foreningshuset.
Papcontainer står på p-pladsen
Kuber til papir og glas står på p-pladsen
Bunker til komposterbart haveaffald og hækafklip 2021
Den 2. og 3. uge i henholdsvis maj måned, juli måned samt september måned, kan det lægges på P-pladsen ved foreningshuset. Der må som tidligere kun lægges komposterbart haveaffald (ingen jord og sten/fliser). Sække skal tømmes.