Bestyrelsen og udvalg 2024

Valgt som Valgt til Navn Have Telf. nr.
Formand 2026 Jesper Johansen 04 20 45 78 32
Kasserer 2025 Allan Carlson 39 25 11 52 82
Bestyrelsesmedlem 2026 Marianne Sivebæk 02  
Bestyrelsesmedlem 2025 Lisa Nielsen 26  
Bestyrelsesmedlem 2025 Martin Andersen 45  
Suppleant 2026 Marianne Bundgaard 
33  
Suppleant 2025 Charlotte Igel
78  
Bestyrelsens telefontid: Onsdag mellem 19-20 (hvilket bedes respekteret).
Bestyrelsens telefontider skal respekteres. Vi samt vores familier har også krav på et privatliv, så du behøver heller ikke troppe op uanmeldt i vores haver.
Evt. besked til bestyrelsen bedes venligst afleveret i postkassen under opslagstavlen.
Valgt som  Valgt til  Navn  Have nr. 
Revisor Ekstern
Revisor
Ekstern

Hjemmeside 2025
Allan Carlson 39 
Græsslåning etc. 2025 Inge Hansen
37
Opgavefordeling – bestyrelsen:
Fælles for alle:
Ansvarlig for fællesarbejde/arbejdsdage

Havebedømmelse andre haver
Opgaver til fællesdage
Formand – Jesper:
Havesalg
Kredsen
Kolonihaveforbundet

Kommunen
Dagsorden til bestyrelsesmøder
Grønt affald i sæsonen
Containere – restaffald, madaffald og metal, glas, plast, pap samt tekstil og miljøskab
Vedligeholdelse af foreningshuset
og så alt det andet, der ikke står nogen steder.
Kasserer – Allan:
Havesalg
Kredsen
Foreningens forsikringer
Hjemmesiden:  www.rormosen.dk
Adressekartotek – egne og forbundet
Økonomi
Opkrævning
Bestyrelsesmedlem – Lisa:
Havesalg
Havevandringer, foreningens egne haver
Suppleant kredsen
Korrespondance
Referater, bestyrelse- samt generalforsamlingsmøder
Bestyrelsesmedlem – Marianne:
Havevandringer, foreningens egne haver
Koordinator fællesarbejde
Bestyrelsesmedlem – Martin:
Havevandringer, foreningens egne haver
Suppleanter
Deltager i bestyrelsesmøder samt opgaver i bestyrelsen

Forretningsorden for bestyrelsen – Forretningsorden 2024