Bestyrelsen og udvalg 2020

Menu
Valgt som Valgt til Navn Have Telf. nr.
Formand 2022 Allan Carlson 39 25 11 52 82
Kasserer 2021 Marianne Sivebæk 02 21 73 06 86
Næstformand/sekretær 2021 Lene K. Jensen 10 20 94 45 10
Bestyrelsesmedlem 2022 Knud Sørensen 29a  
Bestyrelsesmedlem 2021 Lisa Nielsen 26  
Suppleant 2021 Susanne Kristensen
41  
Suppleant 2022 Winnie Egevang
80  
Bestyrelsens telefontid: Onsdag mellem 19-20 (hvilket bedes respekteret).
Bestyrelsens telefontider skal respekteres. Vi samt vores familier har også krav på et privatliv, så du behøver heller ikke troppe op uanmeldt i vores haver.
Evt. besked til bestyrelsen bedes venligst afleveret i postkassen under opslagstavlen.
Valgt som  Valgt til  Navn  Have nr. 
Revisor Ekstern
Revisor
Ekstern

Affaldsvagt 2021 Birger Kristensen 51
Affaldsvagt 2021 Pia Hedegaard
46
Affaldsvagt 2021 Martin Andersen
87
Affaldsvagt 2021 Jesper Johansen 4
Hjemmeside 2022
Allan Carlson 39 
Græsslåning etc. 2021 Inge Hansen
37
Opgavefordeling – bestyrelsen:
Fælles for alle:
Ansvarlig for fællesarbejde/arbejdsdage

Havebedømmelse andre haver
Opgaver til fællesdage
Formand – Allan:
Havesalg
Kredsen
Kolonihaveforbundet

Kommunen
Dagsorden til bestyrelsesmøder
Haveaffaldsdage – forår og efterår
Containere – restaffald, madaffald og metal
Foreningens forsikringer
Hjemmesiden:  www.rormosen.dk
Digital version af ”Over Havelågen”

Vedligeholdelse af foreningshuset
og så alt det andet, der ikke står nogen steder.
Kasserer – Marianne:
Havesalg
Kredsen
Adressekartotek – egne og forbundet
Økonomi
Opkrævning
Koordinator fællesarbejde
Næstformand/sekretær – Lene:
Havesalg
Havevandringer, foreningens egne haver
Suppleant kredsen
Korrespondance
Referater, bestyrelse- samt generalforsamlingsmøder
Bestyrelsesmedlem – Knud:
Havevandringer, foreningens egne haver
Opsyn med fællesarealer samt råd, vejledning og kontaktperson angående beskæring af buske og træer
Bestyrelsesmedlem – Lisa:
Vurdering
Havevandringer, foreningens egne haver

Forretningsorden for bestyrelsen – Forretningsorden for bestyrelsen i Hf. Rørmosen