Nybyg- ombyg- og tilbyg

Foreningen skal altid have en tegning over bygningerne på din grund.

Skal du bygge om, bygge til eller på anden måde ændre det bestående, skal der altid ansøges om byggetilladelse, og den skal være godkendt, inden nogen form for byggeri påbegyndes.

Med ansøgningen vedlægges en tegning med samtlige mål på alle overdækkede arealer samt placeringer.

Byggeri må efter byggeregler d.d. ikke overstige 60 m². Dog er der pr. 23. juni 2015 mulighed for at søge om dispensation fra lokalplan 268, således at max. bebyggelse må være 70 m². Ansøgning skal via bestyrelsen sendes til byggesag i Roskilde Kommune. Derudover må opføres et drivhus på max. 10 m². Alt byggeri skal være opført mindst 2 m fra skel. Se endvidere i vores vedtægter om valg af byggematerialer, højder, tagets hældningsgrad osv. Det er dit ansvar at byggeriet overholder vores regler. Daghaver må max. have hus på 10 m².

Hele grunden tegnes op, og nye samt gamle bygninger tegnes ind. Din indgang til selve grunden markeres ligeledes.

Ved etablering af skorsten, skal der ligeledes indgives en godkendt skorstensfejerattest til bestyrelsen.

Nedenfor anførte skitse viser et eksempel på, hvordan en tegning kan se ud. Kan også udskrives her, Byggetegning

Byggetegning