Bopæl og overnatning

Bopæl
For at erhverve og opretholde en have i Hf. Rørmosen, skal man have folkeregisteradresse i Roskilde Kommune.
Overnatning
Der må overnattes i kolonihaven fra den 1. april til 30. september.

Der må ikke overnattes i daghaverne.
Ingen må være fastboende i havekolonien om vinteren !!!

FidoNabohjælp