Fællesarbejde 2023

 

Så er datoer på plads ang. lidt fællesarbejde. Vi mødes i foreningshuset kl. 09.00 til kaffe og morgenmad, og fordeler dagens arbejde. Vi slutter kl. 12.00.
Er du forhindret i at deltage, skal du selv finde en afløser og meddele det til den ansvarlige fællesdags koordinator, som er Marianne Sivebæk, tlf. 21 73 06 86. Alt andet bliver betragtet som fravær. Besked om hvem du har byttet med, skal oplyses til Marianne Sivebæk.
Ved manglende deltagelse i fællesarbejdet vil du blive opkrævet et beløb på kr. 500,-, medlemmer over 80 år er dog undtaget, men de er hjertelig velkomne, hvis de har lyst.
Fællesdag   Ansvarlig fra bestyrelsen
23/04 5-7-9-12-28-38-57-72-79-80-86 Jesper Johansen
21/05 20-27-32-44-48-52-71-86-91 Charlotte Igel
18/06 3-6-18-23-29a-29b-30-57-61-83-92 Jesper Johansen
23/07 1-8-13-14-16-22-54-60-74-76-77 Marianne Bundgaard
06/08 11-17-21-41-51-53-59-65-66-82-88 Marianne Sivebæk
27/08 10-15-19-24-34-56-64-73-75-81-84-87-90 Martin Andersen
17/09 3-25-35-36-40-42-47-49-58-62 Lisa Nielsen
Haveaffald – se venligst under affaldsdage.