Fællesarbejde 2024

Så er datoer på plads ang. lidt fællesarbejde. Vi mødes i foreningshuset kl. 09.00 til kaffe og morgenmad, og fordeler dagens arbejde. Vi slutter kl. 12.00.
Er du forhindret i at deltage, skal du selv finde en afløser og meddele det til den ansvarlige fællesdags koordinator, som er Marianne Sivebæk, tlf. 21 73 06 86. Alt andet bliver betragtet som fravær. Besked om hvem du har byttet med, skal oplyses til Marianne Sivebæk.
Ved manglende deltagelse i fællesarbejdet vil du blive opkrævet et beløb på kr. 500,-, medlemmer over 80 år er dog undtaget, men de er hjertelig velkomne, hvis de har lyst.
Fællesdag   Ansvarlig fra bestyrelsen
21/04 5-7-9-12-27-28-38-54-72-79-83 Jesper Johansen
26/05 17-21-32-44-48-52-71-84-86-91 Jesper Johansen
16/06 3-6-18-23-29a-29b-57-61-92 Jesper Johansen
21/07 1-8-13-14-16-22-30-60-74-76-77-80 Marianne Bundgaard
11/08 11-20-41-51-53-59-65-66-82-88 Marianne Sivebæk
25/08 10-15-19-24-34-56-64-73-75-81-87-90 Martin Andersen
22/09 25-35-36-40-42-47-49-58-62 Lisa Nielsen
Haveaffald – se venligst under affaldsdage.